drukarnia opakowań kartonowych pudełka kartonowe opakowania kartonowe blistry broszury producent opakowań kartonowych etykiety samoprzylepne

Print Cycero FAQ

SPECYFIKACJA PRZYGOTOWANIA DO DRUKU.

PRZYGOTOWANIE PLIKÓW DO DRUKARNI "PRINT CYCERO" NA CTP
Możliwości naświetlarki CTP Screen-8100 B1:

 1. rozdzielczość 2400
 2. liniatury: 120, 133, 150, 175 dla rastra TF1-024SQ01M
 3. liniatura: 210 dla rastra TF1-724SQ01H
 4. standardowe kąty rastrów: Cyan-15, Magenta-45, Yellow-90, Black-75

UWAGA - Istnieje możliwość korygowania kątów - np. C15 M75 Y90 K45

Forma przygotowania plików bez ponoszenia dodatkowych opłat za zamykanie plików otwartych (dostarczonych w takich programach jak Corel, Adobe Ilustrator, Free Hand, Quark - według załącznika jak i kiedy można dostarczać pliki otwarte po konsultacji z drukarnią).

Pliki dopuszczalne przez drukarnię do bezpośredniego naświetlania:

 1. *.pdf kompozyt (najbardziej pożądany) - z zachowaniem kolorów spot (pantone)
 2. *.ps / *.prn kompozyt (najlepiej na sterownik CTP Screen Print Cycero dostępny na naszym ftp) z zachowaniem kolorów spot (pantone)
 3. *.ps rozseparowany - dopuszczamy przyjmowanie
 4. w przypadku prac wielostronicowych do impozycji to przygotowujemy strona po stronie czyli tak jak występuje w gotowym wyrobie. Każda ze stron ze spadem 2-3 mm. Tu także wszelkie kolory dodatkowe gdy występują zachować. Lakiery miejscowe i wykrojniki określać w kolorze dodatkowym spot z naddrukiem - overprint.


UWAGA!!! - Zwracamy szczególną uwagę na centrowanie plików pdf oraz to że:

 1. każdą pracę przed wykonaniem pliku pdf należy umieścić na formacie netto w dokumencie
 2. spady lub tzw. zalewki (po około 2-3 mm) są poza formatem netto i są umieszczane w pliku *.pdf za sprawą zadania odpowiedniego "bleed limit"
 3. wszelkie wykrojniki, lakiery, termodruk i podtłoczenia w postaci „wektorowej” (nie bitmapa) w pliku *.pdf razem z grafiką, dopuszczalne jest umieszczenie w innym pliku *.pdf lecz z identycznymi ustawieniami jak plik z grafiką i zawsze jako kolor spot (pantone) z naddrukiem.


UWAGA!!!!! - Plik *.pdf lub *.ps / *.prn musi w nazwie zawierać:

 1. pełna lub skrócona nazwa firmy
 2. pełna lub skrócona nazwa pracy
 3. kod EAN gdy występuje
 4. kod produktu klienta lub drukarni gdy występuje


Obowiązkowy opis tekstowy (w mailu lub w pliku *.txt) co do warunków technicznych pracy jak:

 1. nazwa pracy i klienta
 2. kod, numer - gdy klient lub drukarnia takowy nadaje
 3. format netto i określenie wielkości spadów (standard 2-3 mm)
 4. format tzw. papieru-filmu dla plików *.ps / *.prn - zadać margines 16 mm z każdej strony do formatu netto
 5. kolorystyka użyta w dokumencie (kolory dodatkowe spot (pantone) / wykrojniki+termodruk - spot z nadrukiem)
 6. żądana rozdzielczość, liniatura, kąty rastrów użyte w dostarczonym Cromalinie lub żądanie jego wykonania z określonymi przez klienta parametrami (standard CTP w Print Cycero to Euroscala Coated, 2540 dpi / 150 lpi C15 M45 Y90 K75)
 7. fogry i inne paski kolorów: proszę nie zadawać

UWAGA!!!! praca bez opisu może być wstrzymana aż do jego otrzymania!

UWAGA - kolejność opisu formatu mówi czy jest to landscape czy portret w naświetleniu np: 505x710mm czyli Portret; 710x505 czyli Landscape. Ułatwi to sprawę ewentualnego obracania pliku bez dodatkowego RIP-owania.

Dane konta ftp (login, hasło): podajemy w korespondencji e-mailowej po wszelkich ustaleniach formalnych zamówienia.

Prosimy także po skopiowaniu o powiadomienie mailem na biuro@printcycero.pl oraz dtp@printcycero.pl lub maila osoby Państwa obsługującej, że taka praca (podać klienta i nazwę) została skopiowana na ftp Print Cycero lub ftp klienta.