drukarnia opakowań kartonowych pudełka kartonowe opakowania kartonowe blistry broszury producent opakowań kartonowych etykiety samoprzylepne

Print Cycero FAQ

SPECYFIKACJA PRZYGOTOWANIA DO DRUKU.

PRZYGOTOWANIE PLIKÓW DO DRUKARNI "PRINT CYCERO" NA CTP
Możliwo¶ści na¶świetlarki CTP Screen-8100 B1:

 1. rozdzielczo¶ść 2400
 2. liniatury: 120, 133, 150, 175 dla rastra TF1-024SQ01M
 3. liniatura: 210 dla rastra TF1-724SQ01H
 4. standardowe k±ty rastrów: Cyan-15, Magenta-45, Yellow-90, Black-75

UWAGA - Istnieje możliwoś¶ć korygowania k±tów - np. C15 M75 Y90 K45

Forma przygotowania plików bez ponoszenia dodatkowych opłat za zamykanie plików otwartych (dostarczonych w takich programach jak Corel, Adobe Ilustrator, Free Hand, Quark - według zał±cznika jak i kiedy można dostarczać pliki otwarte po konsultacji z drukarni±.

Pliki dopuszczalne przez drukarnię do bezpoś¶redniego naś¶wietlania:

 1. *.pdf kompozyt (najbardziej poż±dany) - z zachowaniem kolorów spot (pantone)
 2. *.ps / *.prn kompozyt (najlepiej na sterownik CTP Screen Print Cycero dostępny na naszym ftp) z zachowaniem kolorów spot (pantone)
 3. *.ps rozseparowany - dopuszczamy przyjmowanie
 4. w przypadku prac wielostronicowych do impozycji to przygotowujemy strona po stronie czyli tak jak występuje w gotowym wyrobie. Każda ze stron ze spadem 2-3 mm. Tu także wszelkie kolory dodatkowe gdy występuj± zachować. Lakiery miejscowe i wykrojniki okreś¶lać w kolorze dodatkowym spot z naddrukiem - overprint.


UWAGA!!! - Zwracamy szczególn± uwagę na centrowanie plików pdf oraz to że:

 1. każd± pracę przed wykonaniem pliku pdf należy umieś¶cić na formacie netto w dokumencie
 2. spady lub tzw. zalewki (po około 2-3 mm) są poza formatem netto i są umieszczane w pliku *.pdf za spraw± zadania odpowiedniego "bleed limit"
 3. wszelkie wykrojniki, lakiery, termodruk i podtłoczenia w postaci „wektorowej” (nie bitmapa) w pliku *.pdf razem z grafik±, dopuszczalne jest umieszczenie w innym pliku *.pdf lecz z identycznymi ustawieniami jak plik z grafik± i zawsze jako kolor spot (pantone) z naddrukiem.


UWAGA!!!!! - Plik *.pdf lub *.ps / *.prn musi w nazwie zawierać:

 1. pełna lub skrócona nazwa firmy
 2. pełna lub skrócona nazwa pracy
 3. kod EAN gdy występuje
 4. kod produktu klienta lub drukarni gdy występuje


Obowi±zkowy opis tekstowy (w mailu lub w pliku *.txt) co do warunków technicznych pracy jak:

 1. nazwa pracy i klienta
 2. kod, numer - gdy klient lub drukarnia takowy nadaje
 3. format netto i okre¶ślenie wielkoś¶ci spadów (standard 2-3 mm)
 4. format tzw. papieru-filmu dla plików *.ps / *.prn - zadać margines 16 mm z każdej strony do formatu netto
 5. kolorystyka użyta w dokumencie (kolory dodatkowe spot (pantone) / wykrojniki+termodruk - spot z nadrukiem)
 6. ż±dana rozdzielczość, liniatura, k±ty rastrów użyte w dostarczonym Cromalinie lub ż±danie jego wykonania z okreś¶lonymi przez klienta parametrami (standard CTP w Print Cycero to Euroscala Coated, 2540 dpi / 150 lpi C15 M45 Y90 K75)
 7. fogry i inne paski kolorów: proszę nie zadawać

UWAGA!!!! praca bez opisu może być wstrzymana aż do jego otrzymania!

UWAGA - kolejność opisu formatu mówi czy jest to landscape czy portret w na¶świetleniu np: 505x710mm czyli Portret; 710x505 czyli Landscape. Ułatwi to sprawę ewentualnego obracania pliku bez dodatkowego RIP-owania.

Dane konta ftp (login, hasło): podajemy w korespondencji e-mailowej po wszelkich ustaleniach formalnych zamówienia.

Prosimy także po skopiowaniu o powiadomienie mailem na biuro@printcycero.pl oraz dtp@printcycero.pl lub maila osoby Państwa obsługuj±cej, że taka praca (podać klienta i nazwę) została skopiowana na ftp Print Cycero lub ftp klienta.