pudełka kartonowe drukarnia opakowań kartonowych opakowania kartonowe blistry broszury producent opakowań kartonowych etykiety samoprzylepne

POLITYKA JAKOŚCI

Zapewniamy naszym Klientom właściwą, systemowo administrowaną realizację wszystkich procesów biznesowych mających wpływ na jakość świadczonych usług zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością wg normy ISO serii 9001:2015 gwarantującą monitorowanie wszystkich procesów pod względem skuteczności i efektywności, doskonalenie oraz przystosowywanie do ciągle zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych oraz do zmieniających się wymagań Klienta.

Działania podnoszące tę wartość podejmowane są w celu zaspokojenia wzrastających i ściśle określonych oczekiwań klientów działających na rynku krajowym i międzynarodowym.

Wyjątkowej wagi w naszej działalności nabierają:

  1. poznanie, analiza i zaspokajanie potrzeb i oczekiwań Klientów,
  2. dążenie do uzyskania zgodności dostarczanego wyrobu zgodnego ze sztuką drukarską, wymaganiami Klienta oraz wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa,
  3. nieustannie podnoszenie jakości dostarczanych usług,
  4. realizowanie skutecznej i efektywnej polityki rozwoju firmy w płaszczyźnie organizacyjnej, technologicznej i technicznej w tym również nowoczesnych maszyn poligraficznych,
  5. dobór kwalifikowanych i wypróbowanych partnerów, kooperantów, dostawców surowców oraz materiałów,
  6. ustanowienie planów, przeglądu celów, zadań jakościowych oraz ich realizacja,
  7. nieustanne doskonalenie potencjału ludzkiego.

Deklarujemy wspólne tworzenie i realizację polityki jakości poprzez świadome uczestnictwo załogi Drukarni w świadczeniu usług oraz nieustanne doskonalenie tego procesu.

Powyższe cele realizujemy przez zaangażowanie kierownictwa oraz pracowników firmy w utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015.

Certyfikat Print Cycero Certyfikat Print Cycero
Certyfikat Print Cycero

CYKL DEMINGA

Certyfikat Print Cycero