drukarnia opakowań kartonowych pudełka kartonowe opakowania kartonowe blistry broszury producent opakowań kartonowych etykiety samoprzylepne

Słownik drukarza

Apla – jednolite tło w technikach graficznych. Dzięki niej uzyskujemy np. biały tekst na ciemnym tle.


Bigowanie – polega na odciskaniu rowków w odpowiednich miejscach kartonu lub papieru, ma to na celu ułatwienie składania. Stosowane jest między innymi w przypadku opakowań i okładek ksi±żek, aby ułatwić złamywanie. Czynnoś¶ć tę wykonuje się za pomoc± specjalnych noży biguj±cych.

CMYK - cztery podstawowe kolory stosowane w procesie drukowania. Ż±dany odcień b±dżź kolor uzyskuje się poprzez nakładanie farb podstawowych z zachowaniem odpowiednich proporcji:
C -cyan
M -magenta
Y -yellow
K –black


Druk offsetowy – charakteryzuje się niskim kosztem jednostkowym druku i dużym kosztem uruchomienia produkcji. Druk ten jest opłacalny, gdy mamy duż± iloś¶ć wydruków. Jest to rodzaj druku płaskiego, w którym obraz przenoszony jest z matrycy na podłoże, czyli arkusz papieru.

Falcowanie, złamywanie – jedno- lub wielokrotne składanie arkusza papieru (czystego lub zadrukowanego) na pół b±dĽ w dowolnych innych proporcjach. Falcować można na różne sposoby (w różnych kierunkach) w celu osi±gnięcia potrzebnego formatu i liczby stron składki.

Foliowanie – polega na pokryciu papieru foli± błyszcz±c± lub matow±. Ten rodzaj uszlachetnienia ma na celu, oprócz podniesienia walorów estetycznych, dodatkowo usztywnić papier oraz zabezpieczyć przed działaniami mechanicznymi, chemicznymi i wilgocia. Przy wysokich gramaturach kartonu (dotyczy folderów, toreb reklamowych i opakowań) pozwala unikn±ć ryzyka pękania na brzegach. Foliowanie często stosuje się jako podkład pod lakier UV. Umożliwia to podkreś¶lenie matowoś¶ci tła i nabłyszczenie niektórych elementów grafiki.

Format arkusza – standardowe rozmiary arkusza papieru stosowane między innymi w drukarniach arkuszowych.

A1 610x860
A1+ 630x880
A2 610x430
A2+ 630x440
A3 305x430
A3+ 315x440
A4 305x215
A4+ 315x220
B1 700x1000
B2 700x500
B3 350x500
B4 350x250
B5 175x250

Nasz maksymalny format zadruku to: 730x580.

Gramatura papieru – masa 1 m² wyrobu papierniczego wyrażona w gramach. Po¶średnio parametr ten przekłada się na gruboś¶ć papieru: najcz궜ciej papier o gramaturze 100 g/m² jest gruboś¶ci 0,1 mm (dokładno¶ść ok. 20%). Im większa gramatura papieru tym papier jest sztywniejszy. Wybór gramatury najczꜶciej zależy od indywidualnych preferencji klienta. Dobór gramatury, rodzaju papieru czy koloru spodu kartonu zależy od tego, co chcemy wykonać.

Przykładowe zastosowania różnych rodzajów papieru:

Papiery kredowe (połysk, mat):

 1. ulotki,
 2. foldery,
 3. katalogi,
 4. kalendarze,
 5. wizytówki.

Papier offsetowy:

 1. ksi±żki,
 2. foldery,
 3. katalogi,
 4. ulotki,
 5. formularze,
 6. ulotki do farmaceutyków.


Papiery ozdobne:

 1. katalogi,
 2. wizytówki,
 3. foldery,
 4. karty menu,
 5. zaproszenia,
 6. teczki,
 7. dyplomy,
 8. luksusowe opakowania,
 9. kartki okolicznoś¶ciowe,
 10. metki,
 11. kalendarze,
 12. papeterie.


Papiery samoprzylepne:

 1. etykiety,
 2. naklejki.

GC1 (karton z białym spodem):

 1. kartki pocztowe,
 2. opakowania do produktów,
 3. kartoniki typu blister,
 4. okładki,
 5. przekładki,
 6. kalendarze,
 7. opakowania do suchej i mrożonej żywno¶ści, słodyczy, farmaceutyków, kosmetyków,
 8. wizytówki.


GC2 (karton z kremowym spodem)

 1. opakowania na żywnoś¶ć, kosmetyki,
 2. kartoniki typu blister,
 3. kalendarze planszowe,
 4. przekładki,
 5. okładki,
 6. plansze.


GD2 (karton z szarym spodem):

 1. opakowania produktów spożywczych,
 2. opakowania wyrobów przemysłowych (np.: pudełka do butów, rajstop itp.),
 3. produkcja galanterii papierniczej (np.: podkłady do kalendarza, podkładki, okładki do brulionów itp.),
 4. opakowania chemii gospodarczej (np.: detergentów)
 5. kartoniki typu blister.

Ilo¶ść kolorów druku - w druku offsetowym każdy kolor wi±że się z now± matryc± do druku. Cena każdego z wydruków uzależniona jest od ilo¶ści kolorów użytych w grafice. Kiedy mamy do czynienia z pełnym kolorem (np. gdy widnieje kolorowe zdjęcie) mówimy wówczas, że s± tam 4 kolory CMYK. Gdy na grafice pojawia się jeden, dwa lub trzy kolory (z jednej lub z drugiej strony) wówczas mowa najczęściej o kolorach dodatkowych – panton.

 1. 4/0 - zadruk jednostronny - pełny kolor
 2. 4/1 - zadruk dwustronny - pełny kolor + jeden kolor
 3. 4/2 - zadruk dwustronny - pełny kolor + dwa kolory
 4. 4/3 - zadruk dwustronny - pełny kolor + trzy kolory
 5. 4/4 - zadruk dwustronny - pełny kolor


Kaszerowanie – ta forma uszlachetnienia polega na oklejaniu cienk± warstw± papieru innej - grubszej (np. z tektur± lit± lub falist±, czyli tzw. mikrofal±).

Lakierowanie druku - jak sama nazwa wskazuje, polega na pokryciu lakierem druku. Jest to jeden ze sposobów uszlachetniania druku. Używa się do tego celu różnego rodzaju lakierów w zależności od efektu, jaki chcemy uzyskać. Najczęściej używa się lakierów dyspersyjnych oraz lakierów UV.

Lakierowanie lakierem dyspersyjnym
– ten sposób lakierowania ma na celu przede wszystkim zabezpieczenie druku przed ewentualnym rozmazywaniem. Występuje w dwóch opcjach: błysk lub mat. W zależno¶ści od opcji jego użycie może nadać delikatnego połysku lub zmatowienia.

Lakierowanie lakierem UV - ten rodzaj lakierowania podnosi nam znacznie walory estetyczne danego opakowania, etykiety czy folderu. Podobnie jak dyspersja występuje w dwóch opcjach: matowej i błyszcz±cej (najczꜶciej stosuje się błysk). Po nałożeniu lakieru następuje wyraźnie wybłyszczenie lub zmatowienie. Istnieje możliwoś¶ć całoś¶ciowego lub wybiórczego naniesienia lakieru. Dzięki naniesieniu wybiórczemu możemy w znaczny sposób wybłyszczyć tylko niektóre elementy.

Matryca - ogólne okre¶ślenie formy do wykonywania kopii. Obecnie najcz궜ciej stosowane s± matryce aluminiowe. Do ich przygotowania służ± specjalne na¶świetlarki CTP. To dzięki temu urz±dzeniu na matrycach pojawiaj± się wyraĽźne miejsca naświe¶tlone i niena¶świetlone. Na¶świetlenie powoduje, iż niektóre miejsca s± podatne na przyjmowanie farby a inne nie. Każdemu kolorowi druku odpowiada jedna matryca np. pełny kolor to 4 kolory a tym samym 4 matryce.

Pantone (Color) Matching System (PMS) - system identyfikacji kolorów opracowany przez firmę Pantone Inc. ze Stanów Zjednoczonych. Kolory oznaczane s± numerem (np. PMS 130) z oznaczeniami dodatkowymi cech takich jak fluorescencja, metalicznoś¶ć itp. Podstawowa skala opisuje 1114 kolorów. Powstaj± one przez zmieszanie 15 pigmentów (w tym białego i czarnego), dlatego ich odwzorowanie na skalach CMYK i RGB nie jest oczywiste.

PDF - format plików służ±cy do prezentacji, przenoszenia i drukowania tre¶ści tekstowo-graficznych, stworzony i promowany przez firmę Adobe Systems. Język opisu pliku PDF jest okrojoną wersj± języka programowania PostScript wzbogacon± o elementy hipertekstowe.

Plik otwarty - to termin okreś¶laj±cy plik z programu zapisany w jego natywnym formacie (np. psd dla programu Adobe Photoshop, indd dla programu Adobe InDesign czy cdr dla programu CorelDRAW). Jako plik otwarty można okreś¶lać również „paczkę”, czyli sam plik z zapisanym projektem graficznym wraz z plikami wszystkich wykorzystanych czcionek, umieszczon± grafik± itd. Służy do wygenerowania poprawnego pliku postscriptowego.

Plik pogl±dowy - skompresowany, najczꜶciej przygotowany w rozdzielczoś¶ci ekranowej, plik służ±cy jedynie do sprawdzenia wizualnej poprawności pliku źródłowego (otwartego b±dĽź zamkniętego). Nie wyznacza on ani kolorystyki docelowej pracy, ani jakoś¶ci końcowego produktu. Jako taki nie jest stosowany w procesie produkcyjnym jedynie przy weryfikacji poprawności pliku źĽródłowego.

Plik produkcyjny - wygenerowany przez RIP plik rozseparowany z siatk± rastra. Pliki produkcyjne generowane s± z plików postscript’owych przygotowanych wg. konkretnej specyfikacji technicznej.

Plik zamknięty - praca wydrukowana do pliku postscript’owego. W praktyce oznacza pracę zapisan± w pliku, w którym nie można lub nie powinno się wprowadzać już żadnych zmian. Ewentualne zmiany lub korekty powinny zostać wprowadzone w pliku otwartym.

Proof (inaczej Cromalin lub MatchPrint) - wydruk zgodny z plikami wykonywany na specjalnej maszynie drukuj±cej. Wykorzystuje się do tego celu papier przypominaj±cy papier kredowy. Wykonuje się je w technologii cyfrowej lub analogowej. Stanowi on tzw. wzór kolorystyczny. Dzięki niemu drukarz (operator maszyny drukarskiej) jest w stanie zbliżyć kolorystykę docelowego produktu do proofa.

Spady - obszar druku, który wychodzi poza obszar produktu. Spad gwarantuje, że obszar druku będzie dochodził do samej krawędzi po przycięciu, wykrojeniu arkusza drukowego.

Termodruk – wykonuje się go z użyciem specjalnej folii i wypukłych matryc (tzw. płytek do termodruku). Matryce rozgrzewa się do bardzo wysokiej temperatury, po zetknięciu z foli± następuje odbicie wzoru znajduj±cego się na płytce. Z reguły używa się do tego celu folii złotej i srebrnej (choć nie wyklucza to innych kolorów). Metoda ta ma na celu przede wszystkim podniesienie walorów estetycznych opakowania i przyciągnięcie uwagi. Jest doskonałym sposobem zwiększenia estetyki opakowania.

Tłoczenie na sucho – polega na uwypukleniu pewnych elementów, nadaje dodatkowy efekt trójwymiarowo¶ści.

Wykrojnik – stosowane w poligrafii, w masowej produkcji, narzędzie do wycinania okre¶ślonego kształtu z arkusza zazwyczaj zadrukowanego. Płaszczyzna z trwale umocowanymi ostrzami jest przyciskana do zadrukowanego papieru i jednym uderzeniem wycina z arkusza cały złożony wzór np. siatkę pudełka. Często listwom tnącym (noże tnące, noże sztancujące) towarzyszą listwy bigujące (bigi), a czasami listwy perforujące (noże perforuj±ce).

Wzornik barw – służy do identyfikacji barwy. Używa się go do precyzyjnego określania barwy. Do najpopularniejszych wzorników należ± wzorniki: PANTONE, HKS oraz CMYK. Wzorniki barw s± używane w różnych branżach.