pudełka kartonowe drukarnia opakowań kartonowych opakowania kartonowe blistry broszury producent opakowań kartonowych etykiety samoprzylepne

FSC® CoC - Kontrola Łańcucha Pochodzenia Produktu

Zapewniamy naszym Klientom: biznesowemu, rządowemu czy konsumentowi końcowemu gwarancję, że produkty sprzedawane z fakturą lub etykietą FSC pochodzą z prawidłowo zarządzanych lasów i kontrolowanych źródeł. System FSC CoC umożliwia śledzenie drogi jaką przebyły produkty z lasu, wliczając każdy etap przetwarzania, przekształcania, wytwarzania oraz handlu, gdzie przejście do następnego etapu łańcucha dostaw wiąże się ze zmianą własności.

Poprzez opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania Kontroli Pochodzenia Produktu gwarantujemy skuteczną kontrolę na każdym etapie procesu produkcji oraz identyfikację źródeł pochodzenia materiałów użytych do produkcji wyrobów.

Certyfikat Kontroli Pochodzenia Produktu FSC ułatwia przejrzysty przepływ towarów wyprodukowanych w prawidłowo zarządzanych lasach i źródłach kontrolowanych. Zawiera informacje dotyczące ocenianych miejsc, procesów oraz grup surowców, z których te wyroby mogą pochodzić, jak i odniesienia do normy Kontroli Pochodzenia Produktu FSC użytej do oceny przez akredytowane przez FSC jednostki akredytacyjne.

Drukarnia PRINT CYCERO ma kod licencji: FSC® C128548 oraz nr certyfikatu: NC-COC-024642.
Ważność certyfikatu FSC oraz wykaz grup wyrobów FSC jest dostępny na stronie www.info.fsc.org

Nasza Drukarnia pragnie podnosić świadomość społeczną i środowiskową przy jednoczesnym wspieraniu odpowiedzialnego zarządzania lasami na całym świecie.

Certyfikat Print Cycero Certyfikat Print Cycero
Certyfikat Print Cycero